Spacemap

Jag har jobbat stenhårt på att lära mig Sweet Home 3D genom att kartlägga lokalerna som Umeå Hackerspace huserar i. Vi ska bland annat renovera ett av rummen och ville veta hur mycket material som behöver köpas in. Jag började med att springa omkring med måttband och anteckningsblock. Det mesta i Sweethome3d är relativt intuitivt att förstå sig på men jag stötte på problem när jag skulle exportera planlösningen av rummen jag modellerat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väggarna blev till att börja med genomskinliga när jag exporterade min modell som en PDF och planlösningen blev inte så tydlig som jag hade kunnat önska. Jag gissade att det kanske hade att göra med hur jag modellerat väggarna och började om med en helt ny modell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men även denna modell har överlapp inne i väggarna men när jag plockade bort alla kommentarer och extra information blev det tydligt att det i själva verket var golven som syntes innanför väggarna. Detta är inte ett problem inne i programmet utan syns enbart när planen exporteras till en pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så slutligen tog jag bort alla golv/rum i planen och det innebär att alla väggar som överlappar ser ut som en vägg. Jag har även ändrat visningen av objekt till att visa objektet ovanifrån istället för att visa exempelbilden i biblioteket.

Nu när jag hade en färdig karta över spacet importerade jag pdf:en till inkscape och designade med ikoner och pilar en utrymningsplan för alla utrymmen som vi använder oss av.

Att göra utrymningsplanen tog kanske 3 timmar (inklusive design av pilar och vissa ikoner) men själva kartläggningen och att lära mig SweetHome3D är något jag jobbat med under mina timmar på Fabriksgatan de senaste veckorna.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *