Tag Archive for hackerspace

Spacemap

Jag har jobbat stenhårt på att lära mig Sweet Home 3D genom att kartlägga lokalerna som Umeå Hackerspace huserar i. Vi ska bland annat renovera ett av rummen och ville veta hur mycket material som behöver köpas in. Jag började med att springa omkring med måttband och anteckningsblock. Det mesta i Sweethome3d är relativt intuitivt att förstå sig på men jag stötte på problem när jag skulle exportera planlösningen av rummen jag modellerat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väggarna blev till att börja med genomskinliga när jag exporterade min modell som en PDF och planlösningen blev inte så tydlig som jag hade kunnat önska. Jag gissade att det kanske hade att göra med hur jag modellerat väggarna och började om med en helt ny modell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men även denna modell har överlapp inne i väggarna men när jag plockade bort alla kommentarer och extra information blev det tydligt att det i själva verket var golven som syntes innanför väggarna. Detta är inte ett problem inne i programmet utan syns enbart när planen exporteras till en pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så slutligen tog jag bort alla golv/rum i planen och det innebär att alla väggar som överlappar ser ut som en vägg. Jag har även ändrat visningen av objekt till att visa objektet ovanifrån istället för att visa exempelbilden i biblioteket.

Nu när jag hade en färdig karta över spacet importerade jag pdf:en till inkscape och designade med ikoner och pilar en utrymningsplan för alla utrymmen som vi använder oss av.

Att göra utrymningsplanen tog kanske 3 timmar (inklusive design av pilar och vissa ikoner) men själva kartläggningen och att lära mig SweetHome3D är något jag jobbat med under mina timmar på Fabriksgatan de senaste veckorna.My lord of the test wiki post (in progress)

Magic rings come in two kinds;<br>
Elven Rings<br>
Dwarf ring<br>

Both kinds of rings require a lot of material, time and digging. Some material needed are deep down in the ground and are rare. The rings are made in steps with crafting and cooking. But the reward is worth the work and does not wear out like other tools.

# Elven Rings

vilya – Sets your health to max every 30 seconds

narya – Makes (good) mobs follow you

nenya – Same armor stats as a full set of mithril

Nenya is a piece of armour and should be placed with the rest of your armour. Both vilya and narya is recuired to be held in your hand, when you switch to another items the ring is not active. So when gathering an army of good mobs you can deactivate the ring so they attacks hostile mobs. When you use the ring they will only follow you and do not attack enemies like they usually do.

# Dwarf Ring

The dwarf ring reacts with some unrefined materials and duplicate them. It is a powerful tool and will make you rich!

**Materials it works with;**<br>
limestone lump<br>
silver lump<br>
tin lump<br>
lead lump<br>
coal lump<br>
iron lump<br>
copper lump<br>
gold lump<br>
rough rock lump<br>

Craft – Put the ring and lump in the crafting area to get two lumps of the material. The dwarf ring stays in the crafting area.

# Craft
**Ring**<br>

To make a ring as a base for all the different kinds of rings you have to make ring silver. The craft is shapeless but the silver should be divided in two.

**G**  gold lump<br>
**M**  mithril lump<br>
**S**   silver lump 2<br>

**G O O**<br>
**M O O**<br>
**S S O**<br>

**Output**: 1 Ring silver lump
Cook the lump in a furnace to get a ringsilver ingot.

Craft a basic ring.

**S S S**<br>
**S O S**<br>
**S S S**<br>

**Gem Ring**<br>

Next step is to make a ring with a gem. The craft for elven rings requires a white, blue and red gem. For the dwarf ring, combine the blue and red gem to get a purple gem.

**O G O**<br>
**O R O**<br>
**O O O**<br>

# Almost magic ring – Elven Ring

Place the ring in the crafting area and surround it with rough rock lumps to get a ring with a mystic glow to it. Place it again in a furnace, this will take some time, so be patient.

# Almost magic ring – Dwarf ring

Make a purple gem ring from a basic ring and a purple gem. Surround the ring with mitril ingots to get a mithril ring and then surround the ring with rough rock lumps like the others to get an almost magic ring and cook it in the oven.

### The One Ring

The whereabouts of the One Ring is still not known, yet.

Umeahackerspacesidebar

Umeåhackerspace  have just installed an open sign showing in red, green, yellow if they are open, closed or are away for a while. They have linked this function both to their IRC channel and website. And for the home page, they needed a picture to show the sign. So I pulled together a sidebarfriendy digital sign. It was designed in Inkscape and downloaded the fonts from the internet.

sidebar-uhck

 

Fonts:

http://www.fontspace.com/no-images/slither

http://www.1001fonts.com/youre-gone-font.html