Tag Archive for sketching

Spacemap

Jag har jobbat stenhårt på att lära mig Sweet Home 3D genom att kartlägga lokalerna som Umeå Hackerspace huserar i. Vi ska bland annat renovera ett av rummen och ville veta hur mycket material som behöver köpas in. Jag började med att springa omkring med måttband och anteckningsblock. Det mesta i Sweethome3d är relativt intuitivt att förstå sig på men jag stötte på problem när jag skulle exportera planlösningen av rummen jag modellerat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väggarna blev till att börja med genomskinliga när jag exporterade min modell som en PDF och planlösningen blev inte så tydlig som jag hade kunnat önska. Jag gissade att det kanske hade att göra med hur jag modellerat väggarna och började om med en helt ny modell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men även denna modell har överlapp inne i väggarna men när jag plockade bort alla kommentarer och extra information blev det tydligt att det i själva verket var golven som syntes innanför väggarna. Detta är inte ett problem inne i programmet utan syns enbart när planen exporteras till en pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så slutligen tog jag bort alla golv/rum i planen och det innebär att alla väggar som överlappar ser ut som en vägg. Jag har även ändrat visningen av objekt till att visa objektet ovanifrån istället för att visa exempelbilden i biblioteket.

Nu när jag hade en färdig karta över spacet importerade jag pdf:en till inkscape och designade med ikoner och pilar en utrymningsplan för alla utrymmen som vi använder oss av.

Att göra utrymningsplanen tog kanske 3 timmar (inklusive design av pilar och vissa ikoner) men själva kartläggningen och att lära mig SweetHome3D är något jag jobbat med under mina timmar på Fabriksgatan de senaste veckorna.Minetest + fail

Trying to build my kingdom for the clanwars server in Lord of the test. The progress is hindered by me cutting my fingernail in half.

But I have a skin I’m ok with so everything is not fail.

screenshot_653196763 screenshot_653209274

 

 

 

 

 

 

 

 

File:

player_catninja.png

Wacom

I got a tip from a friend that I should try to use a wacom pad instead of a mouse. And since I have been working a lot lately with modifying a texture pack to minetest (those posts disappeared when the blog crashed) I felt like it was worth a shot. Because It is extremely difficult to use a mouse to paint and edit pictures and drawings, especially if you spent a lot of time to paint with ordinary pens and brushes. And my partner have had a wacom lying around a long time now so I already had all I needed.

kawaii-ponytail


I spent a few hours playing around hand sketching and editing drawings I already had. It’s an incredible difference from using a mouse. The plate has a high sensitivity and I would say that by being able to use small strokes and a steadier hand it increases precision with probably around 20 times that of a normal mouse! It’s almost shameful that I have not tried it before. But as with everything else it takes practice and rest between practising. Tonight I have sketched in maybe four hours straight and need to stretch my legs.